måndag 11 augusti 2014

Artikel i X-cons - John Ausonius då och nu - insyn i en långtidsdömds tankar